Magyar játékszín

Grassalkovich Antal
Grassalkovich Antal

Jelennen egy külön biztossága ns. Pest vármegyének egy csakugyan Pest városa’ kebelében építendő magyar színház’ ügyé­ben’ serényen dolgozik. Legújabb ’s legtetemesb áldozatok 1) főmélt, hg. Grassalkovicsé, ki azon színháznak telekül a’ hatvani kapun túl levő nagy terű farakhelyének a’ kerepesi útra szolgáló részét ajánlotta fel ; 2) b. Vay Anna asszonyé, Komáromy György’ özvegyeé , ki 5,000 pengő ft’ kamatját kész egy magyar conservatorium’ költségeire fizetni évenként, mellyben hangászati iskolán kivűl, declamatióban, nyelv, táncz, vivás ’s egyéb szinészeti műveltség – ágazatokban, nevendék színészek’ kiképezésére oktatások adatnának. — Adják az istenek, hogy egy, a’ nemzeti miveltség’ terjesztésére olly múlhatlanul szükséges intézetnek minél több pártfogói akadjanak !

Tudománytár, 1834., I. kötet.