V. speiz

spez

V. speiz : Titkos Ilona

Ő is kitűnő háziasszony, speizában a következő csodákat láttuk :
15 üveg pezsgő
18 üveg bor
12 üveg likőr
5 liter rum
30 üveg cseresnyebefőtt titkosilona
20 üveg paradicsom
5 üveg savanyított apródinnye
7 üveg eperbefőtt
1 zsák krumpli
2 bödön zsír
2 egész füstölt sonka
2 rúd téli szalámi
20 kiló cukor
1 zsák liszt 0-ás
1 zsák liszt főző
4 kiló finom csokoládé
15 kiló rizs
10 kiló babkávé
5 üveg méz
5 üveg ecetes uborka

Színházi Élet, 1923 október 14.

Titkos Ilona

Apróságok Pucciniről

gpuccinipixPuccinit Budapesten őszinte szimpatikus hódolat és nem kis kíváncsiság veszi korul. Lesik a szavat, az anekdotait, a véleményeit, a kifakadásait, a találó ítéleteit. Valaki, aki ezekben a napokban többször együtt volt a nagy olasz zeneszerzővel, az alábbi apróságokat közli, amiket tőle hallott.  Maga a maestro beszélte, hogy 1903-ban egy automobilszerencsétlenség következtében jobb lábát törte. Az orvos, aki a lábát kezelte, nemcsak zeneértő, hanem vicczes ember is volt. Az első massaget, amelylyel a beteg lábát lassan es lágyan dörzsölte, ≫Chopin≪-massagenak nevezte el. Kesőbb, mikor a massage egy fokkal erősöött, a kura ≫Schumann≪ nevet kapott és lassan egészen ≫Wagner≪-ig fokozódott. Mikor aztán vége volt a kuranak. Puccini megkönnyebbülten sóhajtott fel :  – Szerencse, hogy ≫Strauss Richard≪-ot nem kaptam, mert abba újra beletörött volna a lábam . . .    Gyermekkorából Puccini a következőt mondta el : Az apja hegedűre fogta, de ez a nyivákoló szerszám, amelylyel annyit kínozták, sehogyan sem tetszett neki. Az öregebbik Puccini egyszer megdöbbenve látta, hogy a fia a drága mívű hegedűjével mogyorót tör. Más, olcsóbb hegedűt vettek neki, de ez a szerszám még rosszabbul járt. A hegedűre egy kis vitorlát feszített a fiú es ráfektette a patakra. A hegedű vígan es fürgén elúszott, Puccini megszabadult tőle. de nem örökre, amint azt a ≫Pillangokisasszony≪ famózus próbái mutattak. Tegnapelőtt a mester kikocsizott és kíváncsian nézegette a budapesti embereket, akik mellette elhaladtak. Lassan ment a kocsi és Puccini szeme egyszerre felragyogott. A gyalogjárón egy kis szőke, bájos leányka ment, kezében egy kotafüzettel, amelyről messziről láthatók voltak a nagy betűk : ≫Tosca≪. Puccini megállíttatta a kocsit, udvariasan megszólította az ifjú leánykát es elkérte tőle a füzetet. Ott a kocsiban a stylographjaval, amit a zsebében szokott hordani, a következőt írta a füzetre: ≫Egy kedves kis leánykának, hogy többször emlékezzék meg arról az ismeretlen jött-mentről – – Pucciniről . . .≪  Valahol egy budapesti kis leány most igen boldog lehet, amikor a zongoráján a ≫Tosca≪ hangjait próbálja. Az ilyen bájos ötletek és a kedves anekdoták, reminiszczencziák egyszerűen, természetesen pattannak ki a nagy olasz mesterből. A pozőrnek, a reklámhősnek meg a csirája sincs meg benne. Látszik rajta, hogy nem azért beszél es cselekszik, mert figyelik, vagy mert az újságoknak, ezeknek a hírfonográfoknak akar tetszeni. Nagyon is őszinte, keresetlen, néha árt is magának vele, de mindezzel nem törődik, mert egy kedves kifejezésmódja szerint ő társadalmi ≫anarchista≪. Hogy a zenében forradalmár, azt már rég tudjuk róla.

A Hét, 1906. május 13

IV. speiz

spezIV. speiz : Simonyi Máriasimonyimária
Csipketakaró borítja a polcokat, olyan zsúfoltak, hogy már egy állóhely sincs.

14 üveg cseresnyebefőtt
6 üveg meggybefőtt
4 üveg sárgabarack
8 üveg dinnyehéj ja
6 üveg barack-lekvár
10 üveg meggy-lekvár
42 üveg paradicsom
15 üveg zöldbab
20 kiló kockacukor
16 kiló porcukor
2 süveg cukor

Színházi Élet, 1923 október 14.

Simonyi Mária