Roger Gusztáv

Gustave-Hippolyte Roger
Gustave-Hippolyte Roger

franczia udvari operaénekes hangversenye f. hó 4-kén a vigarda kis termében számos közönség előtt folyt le. Az ujabb kor ez egyik leghiresebb tenoristája, bár diadalainak tetőfokán túl, de még élvezhető és erőteljes megjelenés a mostani tenor-szegény időben. Művészi felfogással éneklé jól választott darabjait;, s a Schubert „Rém-király”-ával oly zajos tetszést vivott ki, hogy ismételnie kellett. Az élénk szinezés a hangversenyzőben minduntalan előtüntette, hogy szinpadhoz szokott opera-énekest hallunk, a ki nélkülözi a színfalakat. Mozdulatai, taglejtése élénkek, daczára, hogy jobb keze hiányzik, már több év előtt szerencsétlenség következtében elvesztvén azt; csinos fehér keztyűs, ál-kar helyettesité, de mozdulatlanul. Kár, hogy nagyobb hőstenor szerepben a nemzeti színházban nem mutathatta be magát a szinházi közönségnek is.

 

Vasárnapi Újság, Pest, márczius 8-án 1868.

Gustave-Hippolyte Roger