Pogány Willy newyorki színházigazgató

Pogány Vilmos alias Willy Pogány
Pogány Vilmos alias Willy Pogány
The Punch and Judy Theatre
The Punch and Judy Theatre

Budapestről jelentik: Néhány év előtt Angolországban telepedett meg pogány Vilmos magyar rajzművész, aki Pogány Willy néven egyike lett Anglia legkeresettebb illusztrátorainak. Amikor kitört a háború, Pogány Amerikába vándorolt át, mert mint magyar nem maradhatott Angliában. Tehetsége Amerikában is elsőrangú helyet biztosított neki és könyvillusztrációi, színpadi tervei híresek lettek. Most Pogány Willy newyorki színigazgató lett és a 49-ik utcában átvette a Punch and Judy színház igazgatását. Ő maga tervezi színháza díszleteit, rendezi a darabokat és már bemutató előadása is volt március 16-án.

Bécsi Magyar Újság, 1920. április 2

 

Pogány Vilmos

An der Wien Budapesten

A Népopera tavaszi programmjának az a része, amelyet a bécsi An der Wien-szinház budapesti tartózkodása tölt ki, nemcsak egyik legjelentősebb része ennek a programmnak és ezzel együtt az idei budapesti szezonnak, hanem minden szinházi esemény között a legközelebbről érdekli a magyar színházi kultúra barátait. Az An der Wien-szinháza két magyar ember tette naggyá : először az igazgatója, Karczag Vilmos, aki az annak idején teljesen tönkre ment színházat a maga színházvezetési zsenialitásával talpra állította és a világ első operettszínházává fejlesztette, aztán Lehár Ferenc, akinek világhíréhez a színház világ-híre is fűződik, akinek minden nagy sikere innen indult világhódító körútjára.

karczagvilmosAz a közönség, amely eddig minden este teljesen megtöltötte a Nép-opera hatalmas nézőterét, a magyar talentum diadalát tapsolta az An der Wien-estéken. Karczag Vilmosban is a külföldre származott de magyarnak megmaradt hírességet tapsolta. És ha történetesen volt a nézőtéren idősebb debreczeni ember, az kettős melegséggel sietett Karczagot a függöny elé hivni. Karczag, a világ első operett-színházának világhírű igazgatója ugyanis debreczeni újságíró volt valaha.

Mesének beillő az a szédítő és nagyon érdekes karrier, amelynek Karczag most áll a legmagasabb csúcsán. Harminchárom esztendővel ezelőtt lett újságíró az ifjú Karczag. Debreczenből a talentuma hamarosan felhozta Budapestre. Itt jó ideig volt a Magyar Hirlap munkatársa és itt vette feleségül Kopácsy Juliskát, a Népszínháznak akkor már országos hírű művésznőjét. Innen kezdve már nem lehet a kettőjük karrierjét külön választani. Egy szép napon meghívták a híres magyar primadonnát két hétre vendégszerepelni a bécsi An der Wien színházba. Akkor még többnyire Wiedennek nevezték. A két hétből negyvenöt zajos sikerű, forró este lett és Evva Lajos egyszer csak azon vette magát észre, hogy Kopácsy Juliska külföldi primadonna.

Kopácsy Juliska
Kopácsy Juliska

Ettől fogva hét esztendeig csupa zajos siker volt a Kopácsy Juliska pályája. A férje szorgalmasan dolgozgatott haza, sűrűn jelentek meg itt-ott érdekes külföldi cikkei. Közben a nagy külföldi színházak levegőjében élt, a színigazgatás minden csinyját-binyját kiismerte.
Ekkor történt, hogy az Ander Wien szinházra rászakadt a válság. A direktora nem boldogult vele, a darabok, a starok nem váltak be, a publikum elszokott a színháztól s a színház tulajdonosa nem kapott senkit, aki a kétes vállalkozásba bele ment volna. Egy napon azonban beállított hozzá egy jó svádájú, temperamentumos úr. Bemutatkozott és azt mondta neki:
— Kérem, a maga színháza nem kell senkinek. Ha én most ki nem veszem bérbe, üresen marad. Adja ide egy évre ; ha sikerül, amit akarok, folytatjuk a bérleti üzletet.
A színház tulajdonosát meglepte az önbizalom és a snájdigság amely lyel az ismeretlen Karczag Vilmos fellépett. Ott nyomban megcsinálták a szerződést és Karczag belekezdett abba a fáradságos, semmi nehézséget nem ismerő nagy munkába, amely a züllött színházból az operett’világ székhelyét, a világraszóló An der Wient megcsinálta. Az elején nem volt darab, nem volt közönség, nem volt szereplő. Karczag nevelte a színház számára mind a hármat. A gárdája csakhamar pompás, nagy hirü gárda lett, az ő keze alatt nőt’ tek nagy emberekké Ziehrer, Strauss és a többiek és ő volt az első igazgató, aki vak lelkesedéssel bízott Lehár zsenijének óriási jövőjében. Ettől aztán a közönség is beszokott a színházba. Először csak a bécsi, később az egész monarchia odajárt jó operett’előadást élvezni, most pedig orosz nagyhercegek és londoni lordok törik egymást jegyért, ha az An der Wienben bemutató van.
Ez lett a hajdani debreceni újságíróból, abból az eleventollú fiatalemberből, aki a Magyar Hirlap munkatársa gyanánt lebzselt a Népszínház folyosóin. Márkus Miksa is ott volt bajusztalan kis riporter a Magyar Hírlapnál. Most a világhír minden fényétől ragyogó An der Wien igazgatója gyanánt jött vissza Karczag Budapest legnagyobb, legfiatalabb színházába, amelynek financiális élén Márkus Miksa udvari tanácsos áll. Melegen gratulálhattak egymásnak, mikor a ciklus alkalmából először kezet szorítottak. Budapest pedig a ciklus minden estéjén lelkes és dörgő tapsviharral gratulált mindakettőjüknek.

Színházi Hét, 1912. március 31.