Tizenöt krajcár Tangónak

Egisto Tango
Egisto Tango

A »Tosca« minapi előadásán történt. A római ég peremén éppen szürkülleni kezdett, a börtönőr, kis lámpással a kezében, az Angyalvár tetejére kísérte a halálraszánt festőt. A pásztorfiú bejelentette, hogy miként a »Tosca« minden előadásán, úgy ezúttal is: hajnalodik és Környei-Mario belekezdett a levélária éneklésébe. A közönség szívesen hallgatta az áriát és befejeztével tapsokban kívánta a megismétlését. Az előadást vezénylő Tango azonban tovább ment, teljesen figyelmen kívül hagyta a tapsot és az opera szabályai szerint is tovább vezényelte az előadást. A jelenvolt közönség még egyszer szerette volna hallani milyen nehezen válik meg Mario az életétől és hangos, zsúgolódó pisszegésben tört ki a karmester ellen, a ki a pálcájával a halál felé siettette Környeit. És még mielőtt Tosca a színpadra léphetett volna, – mert tudvalévően az ő jelenete következik az ária után – a harmadik emeletről valaki egy csomó réz kétfillérest zúdított a zenekarba a szigorú karmester pulpitusa felé, egyenesen Tango fejére célozva. A  krajcárok hangos csörrenéssel estek a földszintre és a zenekarba, néhány talán el is találta Tangót, azután jött Tosca és jöttek a katonák, és agyonlőtték Környeit…

Az Est, 1913 október  7.

Toselliné operája

toszkanlujza
Habsburg–Toscanai Lujza a későbbi Toselliné

Drezdából jelentik nekünk: Jelentettük már,  hogy október 15-én kerül először színre Firenzében A bizarr hercegnő című vígopera, a melynek szövegét Toselliné, Lujza hercegnő írta és a mely tele van célzásokkal a szász udvar viszonyaira. A Leipziger Tagblatt az opera szövegéről értesülést szerzett és cikkben szólítja föl a szász király udvarmesteri hivatalát, hogy a darab előadását minden körülmények között akadályozzák meg, mert az egyedülálló alávalóság. Az udvarmesteri hivatal ezt a fülszólítást visszautasította és kijelentette, hogy ilyen lépést csak akkor tehetne, ha a műben a szász király személyére, vagy a királyi ház valamely tagjára volna célzás

Budapesti Hírlap, 1913. október 07.