A stuttgarti új udvari Operaházban

 

Stuttgart Landestheater
Stuttgart Landestheater

A stuttgarti új udvari Operaházban nagy érdeklődés közepette és előkelő nézőközönséggel, teli ház előtt tartották meg pénteken az Ariadne auf Naxos című új Strauss opera premierjét. A darabnak óriási sikere volt és a személyesen dirigáló Strauss Richárdot, valamint Hoffmansthal Hugót, a szövegkönyv íróját zajos tapsokkal hívták a lámpák elé. nagyon ünnepelték még Reinhardt Miksát, aki rendezte az előadást.

Színházi Lapok, 1912. október 27.

Actus! Mándoky schreit!

Mándoky Béla
Mándoky Béla

»Actus! Mándoky schreit!« (»Felvonás­vég! Mándoky kiabál!«) A debreceni szí­nészek szállóigéje volt, mely a színház német zenészeitől származik. A debreceni szín­háznak ugyanis híres hősszerelmesszínésze volt Mándoky Béla, aki a felvonásokat olyan dörgő páthosszál fejezte be, hogy a zenészek, akik a szüneteikben az udvar­ban tartózkodtak, mindig Mándoky kiáltó szavalásából tudták meg; hogy be kell vonulniok a zenekarba, közzenét játszani.

Magyar Színművészeti Lexikon, 1932

Paganini Elefánt

paganelefVan Acken úr, ki nálunk is  fordúlt vólt meg állatjaival, most ollyan elefántot mutogat, melly hegedűn játszik, ’s még a’ pizzicatot is megteszi. Két muzsikus német nótát von előtte, az elefánt pedig a’ bőgőt – bassz – mormolja hozzá. Ez az az elefánt, melly Paganini-Elefánt  nevet nyerni érdemesittetett.

Hasznos Mulattságok, 1831. aug. 10.

Battonya és Környéke

Halasy Béla előnyösen ismert s jó hírnévnek örvendő vidéki színigazgató a héten vonnlt be társulatával Makóról hol hat hétig működött nagy sikerrel, a makói közönség teljes megelégedésére. A színtársulat a kitűnő vidéki társulatok közül való, tagjai mindannyian nagyobb vidéki városok színpadjain működtek, kiknek nevei nem ismeretlenek a szinpártoló és színházlátogató közönség előtt. Maga az igazgató, Halasy Béla az ország első színpadján működött, évekig, mint elsőrendü erő a budapesti .,Nemzeti színház” tagja volt, s a budapesti közönségnek, mondhatni, kedvencze volt.

 

Halasyné Serfőzy Etel
Halasyné Serfőzy Etel

Az igazgató neje, Halasyné Serfőzy Etel ismert nevű kitűnő operette és népszinmü énekesnő, a budapesti “Magyar Színház”-nak volt primadonnája, elég garantiát nyújt arra nézve, hogy Battonyán még nem igen tartott operetté előadásokban gyönyörködhessünk.

A színtársulat tagjai a következők :

Műszaki személyzet : Igazgató és főrendező: Halasy Béla. Titkár: Mátrai Gyula. Karmester : Baranyai Adolfné. Ügyelő: Kovács Sándor. Sugó: Králik Mihály. Könyvtárnok: Homokai László. Főruhatáros: Szopcsi Andor, Fődiszmester: Varga Lajos. Kellékes: Krassoi Nándor.

Működő személyzet ; Nők :

H. Serfőzy Etel operette primadonna, Solti Vilma szubrette, Fátyol Klári szende, Fehér Erzsi társalgási, Homokay Gabriella hősnő, Varga Anna komika. H. Bakó Mária drámai anya.

Kar- és segédszínésznők:

Bodrog Etel, Gáspár Etel, Hajnal Ilona, Mátrai Giza.

Férfiak : Halasy Béla jellem és operett-buffo, igazgató, Nagy János lírai szerelmes, Szénási György szalonkomikus, Dánk Gyula siheder-komikus,  Somogyi Frigyes naturburs, Pap Mihály baritonénekes, Kalmár Béla tenorista, Mátrai Gyula társalgási és titkár.

Kar és segédszínészek : Kováus Sándor, Pozsgai Lajos, Beronyi  Zsigmond. Hajnal Ágoston, Mészáros Gyula és hat tagból álló zenekar.]

Vasárnap megnyitó előadásul szinrekerül a „Bor,” Gárdonyi Géza népszínműre, mely a budapesti „Nemzeti Színház’- ban állandó nagy sikereket arat. Előkészületben : Vörös talár, Baba, Bőregér, Lotti ezredesei, Képviselő ur, New York szépe, Sasok, Boszorkányvár, Zsábö, Lili, Kurucz Feja Dávid, Orphes az alvilágban, Svíhákok.Ocskai’brigadéros. A társulatot a közönség pártfogásába melegen ajánljuk.

Battonya és Környéke, 1902. április 13.