Egy operai staggione

Egy operai staggione Kassán járt a napokban Tagjai voltak: Székelyhidi Ferenc dr. , Székely Ilona, Kálmán Oszkár, Farkas Sándor és Ptasinszky Pepi, a Tosca, Pillangó kisasszony és Bohémélet című operákban játszottak igen nagy sikerrel, az utolsó estén pedig hangverseny és tánc volt. A kirándulás sikere rengeteg tapsban és szokolban nyilvánult meg….

8 órai újság 1922. április 30.

Lányi Viktor: A Máté-passió előadása

Lichtenberg Emil
Lichtenberg Emil

Lichtenberg Emil operaházi dirigens, de amint őt ismerem, elhiszem róla, hogy összes színházi ambícióit odaadná azért az eredményért, hogy előadhatta az öreg Bach Sebestyén Máté-passióját. Aminthogy vannak jó sokan, akiknek sok-sok Operai este együtt nem adott annyi mélységes impressziót, mint ez a passió-előadás a Vigadóban. De bátran a mérleg másik serpenyőjére lehetne rakni a koncertek és más kínálkozó zenei élvezetek nagy-nagy tömegét is. Ez a mérlegelés arra jó, hogy az ember elmerengjen az állami és fővárosi budget hímes mezői felé, ahol is a művészeti szubvenciók kövér pázsitján kültelki színigazgatók és féltehetségű zenekarvezetők legelésznek. Ki törődik nálunk a nemes és nagyszerű vokálzenével, az oratórium fölségesen barokk művészetével? Ki akar itt a tömegnevelés súlyos és hálátlan munkájára vállalkozni? Azaz, hogy most már van embere mindennek, ez a csendes és nagyakaratú muzsikus, aki pár éve dolgozik azon, hogy megteremtsen Budapesten valamit, ami minden jobb német és francia városban magától értetődően van és dolgozik: oratórium-együttest. Sok indolenciával, nehézséggel kellett megbirkóznia, de végre mégis elérte a célját: egy filharmonikus koncert keretében, háromszáz főnyi ének- és zenekar élén dirigálta Bach remekművét. A kritika itt-ott hozzányúlhat az előadáshoz, de a méltánylás az egészet illeti, az egésznek egységes és monumentális hatását. S a részletekbe menve, meg kell állani a kórusnál, amelynek összetanultsága és hangszépsége páratlanul nagyszerű volt. Meg kell állani Durigó Ilonánál is, aki az alt-szólót énekelte. A külföldön keresett oratórium-énekesnő leckét adott a megértő, stílusos Bach-éneklésből. Egyik-másik recitativója könnyfakasztóan szép volt. A többi szólisták: B. Sándor Erzsi, dr. Székelyhidy, Szemere, Ney és Venczell szintén megbecsülni-valóan végezték nehéz és fárasztó feladatukat.

Nyugat, 1913. január 16.